JOGI NYILATKOZAT

Kérjük, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert jelen honlap megnyitásával az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A honlap használatának általános feltételei

A gyermekdiabetesz.hu internetes címen elérhető honlapnak(a továbbiakban: Honlap) a tulajdonosa és az üzemeltetője a Mesék Világa Egyesület(a továbbiakban MVE).

A Honlap az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekeket nevelő családoknak és egészséges környezetüknek kíván információkat adni az 1-es típusú diabéteszről a hazai civil szervezetek által készített, interneten megtalálható tartalmak tematikus linkgyűjteménybe rendezése segítségével.

A Honlap bármely és valamennyi oldalának megnyitásával, az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez a Honlapra belépő (továbbiakban: Felhasználó) hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben nem fogadja el jelen általános feltételeket, szüntesse be a Honlapon tett látogatását, illetve Honlapunk használatát.

A Honlap kizárólag információs céllal működik, azon keresztül semmilyen szolgáltatás nem vehető igénybe!

Az MVE fenntartja a jogot jelen nyilatkozat módosítására, az utolsó módosítás dátumának megjelölésével.

Jelen Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni.

A Felhasználási Feltételek értelmezésére, a Felhasználási Feltételekből eredő, vagy azzal összefüggő bármely vita, vagy igény esetén kizárólagosan illetékesek a hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok.

A szellemi tulajdon védelme

A Honlapon a hivatkozott linkeken kívül elhelyezett szöveges és grafikai tartalom, a Honlap szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll.

A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja az MVE.

A Felhasználó nem jogosult többek között arra, hogy a honlapot, vagy azok egy részét bármely módon vagy bármilyen mértékben anyagi haszonszerzés végett felhasználja, többszörözze, lemásolja, módosítsa, azokból származékos művet hozzon létre,összegyűjtse, újraalkossa, terjessze, bemutassa, levetítse, közzétegye, nyilvánosan megjelenítse, átmásolja, közvetítse, kiadja, értékesítse, azon a nevét feltüntesse, vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolja, kinyomtassa, vagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye.

A Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartja.

A felelősség korlátozása és kizárása

Az MVE minden tőle elvárhatót megtesz honlapja szakszerű karbantartásáért, mindazonáltal a honlapon elhelyezett anyagok pontosságáért és időszerűségéért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Honlap tartalma

A Honlapon bemutatott és a Felhasználó számára elérhetővé tett információk kizárólag az információk közvetítésének célját szolgálják és semmilyen körülmények között sem értelmezhetőek orvosi tanácsként. Az 1-es típusú diabétesz kezelésével kapcsolatban az érintett gyermek saját kezelőorvosának utasításai az irányadóak. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a letöltött vagy a Honlap használatával megszerzett információkat kizárólag a saját felelősségére használhatja fel.

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, az MVE nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Honlapon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya okán keletkezik.

Külső hivatkozások

Az MVE nem felelős a külső, link útján elérhető internetes oldalak tartalmáért. A Honlapon található linkek segítségével elérhető más tartalmakon található információkat az MVE nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

A Felhasználónak lehetősége van link ajánlásra, vélemény és javaslat megfogalmazására a Honlap tartalmával kapcsolatban, melyet a kapcsolati űrlapon keresztül tehet meg. A MVE fenntartja a jogot a Felhasználó által ajánlott link megjelenítésére, vagy megjelenítésének visszautasítására vonatkozóan.

A Honlap működése

Az MVE nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek:

  • a Honlap használatával kapcsolatosak;
  • a Honlap használatából, használatra képtelen állapotából származnak;
  • a Honlap oldalainak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, az információ továbbításának késedelméből, vírusból vagy más, rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

Adatvédelem, adatkezelés

A Honlapon keresztül a Felhasználó által megadott valamennyi személyes adat kezelése az Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett módon történik.

Kapcsolatfelvétel

Kérdéssel, panasszal, vagy bármilyen információkéréssel forduljon az MVE -hez a honlapon megadott elérhetőségeken.

Budapest, 2022.04.30.